Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

Hizmetlerimiz

OTOKLAV STERİLİZASYON HİZMETİ
Otoklav ile sterilizasyon hizmeti TS EN ISO 17665-1 ve 2 standardına uygun olarak yapılmaktadır. Sterilizasyon etkinliği biyolojik indikatörler ile kontrol edilip sterilizasyon sertifikası ...
Devamını Oku
BİYOKONTAMİNASYON TESTİ
TS EN 17141 Standardına göre Biyokontaminasyon çalışmaları Aktif/Pasif Hava, Yüzey Sürüntü Örnekleri ve Personel Sürüntü Örnekleri olarak ...
Devamını Oku
STERİLİTE TESTİ
TS EN ISO 11737-2 Standardına göre sterilite testleri gerçekleştirilmektedir. Sterilizasyon işleminin başarılı sonuçlandığını tespit etmek amacıyla ...
Devamını Oku
BİYOLOJİK YÜK/BİYOYÜK BİOBURDEN TESTİ
TS EN ISO 11737-1 Standardına göre sterilite testleri gerçekleştirilmektedir. Biyoyük testi Non-steril ürün üzerindeki yaşayan canlı mikroorganizmaların ...
Devamını Oku
BİYOLOJİK İNDİKATÖR STERİLİTE TESTİ
Sterilizasyonda kontrol amaçlı kullanılan biyolojik indikatörlerde üreme olmaması gerekmektedir. İndikatörler sertifikasına bakılarak inkübasyon ...
Devamını Oku
PAKET PERFORMANS TESTLERİ
Ürün paketinin standartlara uygun olarak kapatılıp kapatılmadığının kontrol etmek amaçlı yapılmaktadır. Performans testi; Paket mukavemeti, Görsel kontrol, Yapışma ...
Devamını Oku
TEMİZODA HVAC PERFORMANS KALİFİKASYONU
TSE EN ISO 146444 ve EURODRALEX GMP standartlarına göre HVAC Performans Kalifikasyonu çalışmaları yapılmaktadır. Temizoda sistemleri belirli filtrasyon aşamlarından sonra ...
Devamını Oku
BİYOGÜVENLİK KABİNİ PERFORMANS KALİFİKASYONU
Biyogüvenlik kabinleri Tehlikeli aerosoller ve mikroorganizmalar ile çalışma yapılan alanlarda çalışan operatör, çevre ve ürünün prosesin korunması ...
Devamını Oku
LAF KABİNİ PERFORMANS KALİFİKASYONU
TSE EN ISO 14644-3 ve EURODRALEX GMP standartlarına göre Laf kabinleri test edilmektedir. İlaç dolum sahaları, Kök hücre laboratuvarları ve laminer akış gerekli diğer ...
Devamını Oku
HASTANE HVAC PERFORMANS KALİFİKASYONU
DIN 1946-4 ve TSE EN ISO 14644-3 standartlarına göre hastanelerde bulunan ameliyathaneler, yoğun bakım üniteler, sterilizasyon bölümleri gibi alanlarda Hava kontrolü, ...
Devamını Oku
OTOKLAV PERFORMANS KALİFİKASYONU
EN 13060, EN 285, TSE EN ISO 17665-1 -2 standartlarına göre otoklav performans kalifikasyonu gerçekleştirilmektedir. Sterilizasyon cihazı bulunduğu yerde valide edilerek test ...
Devamını Oku
ETİLEN OKSİT PERFORMANS KALİFİKASYONU
ISO 11135 standardına göre etilen oksit validasyonu gerçekleştirilmektedir. Sterilizasyon cihazı bulunduğu yerde valide edilerek test numuneleri Altaylar Laboratuvarında analiz ...
Devamını Oku

15 kayıttan 1 - 12 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak içinHemen Arayın!

(0312) 544 30 00
Hemen Arayın!

Talep Formu